PlantWatch е електронски уред кој се користи за мониторинг на мрежата од Carel инструменти.

    • Ги снима и менаџира сите аларми
    • Ги снима сите главни вредности
    • Може да пренесе одредени вредности до сервисниот центар, преку модем
    • Дозволува параметрите од иструмените да се менуваат преку компјутер
    • Може да праќа известување за настанат аларм преку факс, смс или да ги печати на принтер.

 

Употребата му е за супервизија на мали и средни системи.

Овој уред ги снима вредностите кои ги мерат инструментите на кој е тој приклучен.

 

Општи карактеристики

PlanetWaтch, прикажува функции кои нормално можат да се добијат само со употреба на компјутер, екстрмно е компактен и лесен за употреба.

Тастатурата и ЛЦД екранот можат да се употребат за да се сетираат основните параметри, што го прави комплетно независен. За негово работење нема потреба од додатни уреди или софтвер.

 
ph serie telegestione monitoraggioplant watch 1
 
 За повеќе информации и техничка документација кликнете ОВДЕ [PlanetWatch Info]

Локација на ГОРЕЊСКО

Наша Адреса

ГОРЕЊСКО ДОО
н. Бутел, Скопје
Тел/Факс: +389 2 2032 822
© 2015 ГОРЕЊСКО, Скопје.