Jednostavno čuvanje kvaliteta

Odgovarajuće hlađenje je apsolutno neophodno za zaštitu kvaliteta voća i povrća, ali to samo po sebi nije dovoljno. Potrebno je preduzeti i druge aktivnosti.

Bio Turbo

Odgovarajuće skladištenje voća i povrća uključuje ne samo kontrolu temperature i vlažnosti vazduha već i smanjenje patogena u vazduhu kao i nivoa etilena.
Kompanija „MIATEK“ (Miatech) je razvila tehnologiju koja eliminiše etilen i bakterije u potpunosti.

Bio Turbo

Uzgajivači i distributeri

Odlaganje prevremenog sazrevanja

Bio TurboPrevremeno sazrevanje podrazumeva omekšavanje i promenu boje i jedan je od osnovnih razloga koji negativno utiču na cenu svežeg voća i povrća, a u nekim slučajevima dovode do toga da proizvod ne može više da se proda. Glavni razlog za prevremeno sazrevanje je gas, etilen. On izaziva i potpomaže proces sazrevanja kod sorti koje su osetljive na etilen kao što su na primer: jabuka, paradajz i avokado. Odstranjivanje gasa etilena iz hladnjača je od ključnog značaja za sprečavanje otpočinjanja procesa prevremenog sazrevanja kao i produžavanje roka trajanja uskladištenih svežih proizvoda.


„Bio Turbo“ raspolaže patentiranom tehnologijom za odstranjivanje gasa etilena iz hladnjača, a rezultat je značajno smanjenje rizika od prevremenog sazrevanja.

Sprečavanje buđi i bakterijske kontaminacije

Bio TurboDrugi problem koji narušava kvalitet i koji često dovodi do bacanja svežeg voća i povrća je patogena kontaminacija. Čestice buđi i bakterija se nalaze u vazduhu u hladnjačama i ostaju aktivne tokom dužeg vremenskog perioda čekajući povoljne uslove za dalje razmnožavanje. Neutralizovanje ovakve kontaminacije se vrši samo pročišćavanjem vazduha od patogena.


Sa „Bio Turbo“-om taj proces je prilično jednostavan i lak. Filter za uništavanje ćelija „Bio Turbo“ probija ćelijske zidove čineći preventivni udar protiv buđi, bakterija i virusa.Fabrike za obradu – kreiranje čistije sredine

Smanjenje kontaminacije u vazduhu

Bio TurboMnogi eksperti su došli do saznanja da je zagađenje u vazduhu jedan od glavnih razloga za određenu patogenu kontaminaciju, uključujući bakterije na primer ( Listeria monocytogenes) kao i razne vrste buđi. U poređenju vode i prljavštine, vazduh je verovatno manji problem za bezbednost ali ga svakako treba eliminisati.


„Bio Turbo“ efikasno smanjuje problem kontaminacije pročišćavanjem vazduha od bakterija,virusa i buđi.Zaštita kvaliteta proizvodnje

Drugi problem je održavanje dobrog kvaliteta voća i povrća koji su namenjeni za dalju obradu. Voće i povrće je podložno štetnom dejstvu etilena i patogena u vazduhu dok se nalazi u hladnjačama čekajući obradu. Etilen izaziva prevremeno sazrevanje ploda prouzrokujući promenu boje i smekšavanje. Patogeni uzrokuju propadanje ploda i razvoj buđi što dovodi do povećanja procenta neupotrebljivog proizvoda.

Bio Turbo


„Bio Turbo“ u potpunosti pomaže produženju roka trajanja uskladištenih proizvoda i odstranjivanju etilena iz hladnjača.

Pakovanje – poverenje u kvalitet sadržaja svake kutije

Smanjenje patogene kontaminacije

Bio TurboMala oštećenja voća i povrća su neizbežna, ali ona predstavljaju direktan uzrok opasnosti od kontaminacije čestica buđi i raznih bakterija. Teško može da se primeti da se proizvod pokvario, jer u većini slučajeva proizvod ne ostaje dovoljno dugo u prostoriji za pakovanje. U tom slučaju očekivanja potrošača a i samog uzgajivača nisu ispunjena u pogledu rokova trajanja i samog kvaliteta proizvoda.


„Bio Turbo“ čisti vazduh od čestica buđi i drugih patogena u vazduhu kreirajući bezbedniju sredinu i smanjujući rizike od bakterijske kontaminacije.


Usporavanje prirodnog procesa sazrevanja

Bio TurboDrugi način da se produži rok trajanja proizvoda je odstranjivanje gasa etilena koji je odgovoran za prevremeno sazrevanje. Gas etilen predstavlja prirodan hormon zrenja, koji podstiče proces starenja i uzrokuje promenu boje i smekšavanje proizvoda. Iako se razlikuju kao artikli, i voće i povrće stalno proizvode etilen, tako da, dok je roba u hladnjači, mora se koristiti oprema za odstranjivanje ovog gasa.

„Bio Turbo“ efikasno odstranjuje etilen i značajno utiče na sprečavanje prevremenog sazrevanja, samim tim efikasno produžava rok trajanja proizvoda.


Transport - bolja zaštita transporta za lako kvarljivu robu

Eliminisanje etilena

Bio TurboEtilen je prirodan hormon koji podstiče sazrevanje i prevremeno raspadanje voća i povrća time dovodi do gubljenja kvaliteta ploda i kraćeg roka trajanja. Mnogi pokušavaju da eliminišu etilen iz hladnjača pomoću jednokratnih filtera ili cevi na bazi kalijum permaganata kao sredstvo apsorpcije ovog gasa. Taj sistem dobro funkcioniše ali njegova efikasnost zavisi i od ljudskog faktora. To znači da filteri treba redovno da se menjaju, da budu redovno raspoloživi na lageru i naravno iziskuje dodatne troškove.


„Bio Turbo“ je savršena alternativa za ove filtere. Jedan od modela je prilagođen u potpunosti za rad u hladnjači i jednom instaliran može godinama da besprekorno funkcioniše. Za razliku od običnih filtera Bio Turbo funkcioniše bez problema. Potrebno je jednom godišnje izvršiti kontrolu, sveukupno je mnogo jeftiniji za primenu.


Sprečavanje patogene kontaminacije

Sveže voće i povrće je jako podložno na patogene koji se nalaze u vazduhu. Jedna pokvarena jabuka može da pokvari ceo rod. Ovo se posebno odnosi na period transporta u kome je održavanje odgovarajućih uslova komplikovano Ili čak nemoguće zbog tehničkih razloga ili je preskupo. Zbog toga prevoznici ne koriste nikakvu zaštitu od patogena u vazduhu rizikujući time da se ceo tovar pokvari i ubuđa.


„Bio Turbo“ efikasno smanjuje rizik od patogene kontaminacije čisteći vazduh od čestica buđi i bakterija. Sprečava širenje zaraze od kontaminiranih na zdrave proizvode.


Floral – vodi se briga za prirodnu svežinu

Zaštita cveća od patogena iz vazduha

Bio TurboBotrytis je jedna od osnovnih gljivičnih patogena koja utiče na kvalitet sveže nabranog cveća. Ne možete da izlečite zaraženo cveće ali možete da zaštitite zdravo cveće uništavanjem čestica buđi i bakterija koje se nalaze u vazduhu.


„Bio Turbo“ čisti vazduh od svih vrsta čestica i efikasno ubija bakterije i viruse.

Sprečavanje štetnih efekata etilena

Etilen je drugi faktor rizika koji deluje na kvalitet cveća.Cveće ne sadrži mnogo etilena, ali je jako osetljivo pa i prirodni nivo ovog gasa može da bude jako štetan. Vidljivi efekti izazivaju neravnomerno cvetanje, žutenje lista kao i opadanje listova sa cveta.

Bio Turbo


Korišćenjem „Bio Turbo“ se eliminiše etilen i sprečava štetni efekat gasa.

Vinarije – zato što je integritet vina važan

Sprečavanje buđi

Bio TurboPrevisoka vlažnost je obično prisutna u skladištima u kojima se nalazi burad za vino. Ona uzrokuje povoljne uslove za buđ. Rezultat toga su dopunski radni sati koji su potrebni za čišćenje zidova i buradi. To stvara veliki rizik koji utiče na kvalitet vina , kako na njegov ukus tako i na miris.


„Bio Turbo“ efikasno čisti vazduh u skladištima buradi za vino, od svih vrsta organskih materija, uključujući čestice buđi, bakterija i virusa.


Smanjite gubitak od isparavanja

U tipičnom prostoru skladištenja bez vlage ispari oko 15 litara vina iz standardnog bureta svake godine. Ovaj gubitak je moguće smanjiti kontrolom vlažnosti unutar skladišta za burad, što nije bilo uvek moguće zbog bakterijske kontaminacije.

Bio Turbo


Za „Bio Turbo“ to više nije problem. Postavlja se željeni nivo relativne vlažnosti vazduha bez prouzrokovanja nastanka čestica buđi i bakterija.


Tehnološki pregled

Bio Turbo
 • Faza 1: Filter za vazduh
  Filter za vazduh odstranjuje prašinu i vizuelne čestice iz vazduha.
 • Faza 2: Prekidač za ćelije
  Antimikrobna hemikalija se aplicira na površinu specijalno dizajniranog prekidača. To funkcioniše tako što spoljašnja membrana ćelije puca i odvaja se od ćelija koje sačinjavaju patogene u vazduhu.
  Efikasnost je 99,5% uništavanja ćelije.
 • Faza 3: Ozonska komora
  Ova komora koristi pozitivne efekte ozona za eliminaciju gasa etilena.
  Ozon je bezbedan u komori i ne izbacuje se iz prostora skladištenja.
 • Faza 4: Bio čist modul
  U ovoj završnoj fazi se koristi katalizator za promenu ozona u čist kiseonik.
  Katalizator razgrađuje molekul ozona i oslobađa čist kiseonik u životnu sredinu.

Patentirana tehnologija

Bio TurboTehnologija „Bio Turbo“ za korišćenje ozona na sasvim nov način jedinstvena je i potvrđena patentom izdatim od Uprave za patente i tržišne mere SAD.


„Bio Turbo“ koristi proces obrade u četiri faze pristupačan je i efikasan. Svaki deo procesa se odvija u „Bio Turbo“ jedinici tako da jedino što izlazi kao nusproizvod iz iste je čist vazduh.


Sasvim bezbedan

Bio TurboOzon je agresivan gas i izloženost visokim koncentracijama može biti opasna. Međutim to nije slučaj sa Bio Turbom.


„Bio Turbo“ predstavlja jedinstvenu tehnologiju koja koristi moć ozona bez izlaganja riziku ljudi ili opreme.Ozon je bezbedno zatvoren u reaktivnoj komori bez ikakvih gubitaka.


Mere bezbednosti

Bio TurboSigurnosni prekidači automatski isključuju proizvodnju ozona u slučaju bilo kakvog problema na nekom od delova Bio Turba.


Možete biti sigurni da do gubitka ozona i oslobađanja istog neće doći.
Lako održavanje

Bio TurboU poređenju sa konkurentnim tehnologijama „Bio Turbo“ je veoma lak za održavanje. Potrebno je s’vremena na vreme zameniti filtere za vazduh i jednom godišnje potrebno zameniti ozonske ploče.


Zamena je veoma laka i može da je izvrši lice bez posebnog tehničkog iskustva.

Bio Turbo

„Bio Turbo“ je dostupan u više veličina sa ciljem da se osposobi za različite primene. Jednostavno se instalira i lak je za održavanje;

 • „Bio Turbo 100“ je predviđen za prostorije kapaciteta skladištenja do 100 m3, male hladnjače, plovila, putničke brodove, naftne platforme.;
 • „Bio Turbo100i“ je predviđen za kontejnere hladnjače, kamione hladnjače, jako je koristan za transport i skladištenje svežeg voća i povrća kao i sveže nabranog cveća;
 • „Bio Turbo 300“ je predviđen za prostorije kapaciteta skladištenja do 300 m3;
 • „Bio Turbo 1000 je predviđen za prostorije kapaciteta skladištenja do 1000 m3;
 • „Bio Turbo 6000“ je predviđen za prostorije kapaciteta skladištenja do 6000 m3.
Bio Turbo Bio Turbo

Kako i kada treba da se instalira „Bio Turbo“?

„Bio Turbo“ je dizajnerski prilagođen za instalaciju na plafon i predviđen je da radi u kontinuitetu. Možete ga instalirati tamo gde je Vama najlakše za montažu i redovno servisiranje. Važno je da ne blokira druge uređaje u hladnjači.

Nema potrebe da se povezuje sa cevima.

„Bio Turbo“ radi sa daljinskom kontrolom uključivanja i isključivanja.

Instalirali smo „Bio Turbo“ u: Norveškoj, Holandiji, Belgiji, Velikoj Britaniji, RepubliciČeškoj,Italiji, Irskoj, Sloveniji, Hrvatskoj, Grčkoj, Španiji, Emiratima, Francuskoj, Letonijii, Litvaniji, Poljskoj, Estoniji, Mađarskoj, Rumuniji, Jermeniji, Ukrajini, Azerbejdzanu, Jordanu, Tunisu, Tajlandu, Šri Lanki, Japanu, Južnoafričkoj Republici, Australiji, Peruu, Americi, Kanadi, Argentini, El Salvadoru, Kostarici, Dominikanskoj Republici, Bahamima, Rusiji, Indoneziji, Kazahstanu, Kini, Indiji, Makedoniji, Republici Moldaviji, Filipinima, Maleziji, Singapuru, Keniji i Zimbabveu.

Dobit od korišćenja „Bio Turbo“ tehnologije za skladištenje svežeg voća i povrća, sečenog cveća, žbunja i rasada:

 • Da smanji ukrštenu kontaminaciju;
 • Da uništi vrste buđi i gljivica kao što je Botrytis ,crna ,zelena i siva buđ;
 • Da sačuva kvalitet proizvoda;
 • Da napravi atmosferu za bolje skladištenje;
 • Protok robe u hladnjači nije stopiran ,skladištenje i odstranjivanje može da se vrši u bilo koje vreme;
 • Proizvodi održavaju kvalitet od prvog dana skladištenja;
 • Etilen je trajno eliminisan iz hladnjače pomoću „Bio Turbo“ uređaja;
 • Niski troškovi održavanja – filteri za vazduh i ozonski generator se menjaju jednom godišnje;
 • Smanjenje potrošnje električne energije;
 • Održavanje visokog nivoa kvaliteta proizvoda;
 • Produžava vek i rok trajanja uskladištenih proizvoda;
 • Povećava profit.

Napomene:

 • „Bio Turbo“ ne deluje hiruški, naime on ne može da izleči proizvod koji je već zahvaćen bakterijom,virusom ili buđi. Taj proizvod mora da se uništi ali drugi proizvodi koji su zajedno uskladišteni u istoj gajbi, kartonskoj kutiji, paleti, hladnjači neće biti oštećeni od istih patogena jer se korišćenjem „Bio Turbo“-a aero kontaminacija prekida.
 • „Bio Turbo“ je jedinstvena tehnologija na tržištu u ovom momentu koja rešava probleme uzrokovane prisustvom etilena i patogena u prostorijama za skladištenje posle berbe.

Bio Turbo Američki patent #8293171

Bio Turbo


Za više informacija, pozivamo vas da nas kontaktirate ili da nam pošaljete pitanja te da vam mi lično prezentiramo dodanu vrednost vašem biznisu koju će vam doneti napredna tehnologija za kontrolu lako rasipljivih proizvoda kompanije MIATEK!
Pozdrav,

Joan MATEI
Međunarodni terenski menađer
Logo MIATEK (Miatech) 9480 SE Lawnfield Road
Clackamas, OR 97015, USA
Telefon: (503) 659-5680, локал 576
Faks: (503) 659-2204
Skype telefon: +1 503-210-5347
Skajp ime: ioan.matei-mateo
E-pošta: Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.
www.miatech.org
GORENJSKO DOOEL
Ovlaščeni diler za Makedoniju, Srbiju, Albaniju i Kosovo
Logo MIATEK (Miatech) ul. Ivan Cankar 46b, Skopje
Telefon: +389 70 235 961
Telefon/Faks: +389 2 2032 822
E-pošta: Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.
E-pošta: Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.
www.gorenjsko.com

Prednost uključuje:
Otstranjivanje etilena i ubijanje bakterija u vazduhu. Navlažnjivanje. Zašteda energije.

Lokacija GORENJSKO

 

Naša adresa

GORENJSKO DOOEL
n. Butel, Skopje
Tel/Faks: +389 2 2032 822

Please publish modules in offcanvas position.