Фирмата Горењско ДООЕЛ увоз-извоз е основана 1986 година во Скопје.
Во Горењско ДООЕЛ Скопје е вработен стручен тим кој своето знаење, стручност и професионалност во својата работа го стекна од најдобрите, односно следеше обука во Италија од фирмата SCM FRIGO.
SCM Frigo како една од најдобрите светски брендови стои со комплетна подршка на Горењско Фриго, Македонија.
Стручниот тим на Горењско е носител и на дипломи за правилно ракување и сервисирање на ладилни системи и клима уреди од Машински Факултет при Универзитетот Св. Кирил и Методиј во Скопје
Стручниот кадар го надополнуваше своето знаење со монтажи насекаде низ Европа:
Италија , Словенија , Хрватска , Србија , Бугарија , Грција , Албанија и др. земји
Фирмата има стучен кадар спремен за монтажа на секаков вид на комора и отстранување на секоаков вид на дефект кој би можел да се јави за време на работата на коморите.
НАССР

КАТАЛОЗИ

Katalog 2010 2011 Thumb1


Thumb Katalog20082009


Flaer Gorenjsko2008 Thumb

 

Liflet2010 Thumb

 

 

Локација на ГОРЕЊСКО

Наша Адреса

ГОРЕЊСКО ДООЕЛ
н. Бутел, Скопје
Тел/Факс: +389 2 2032 822