Sandwich panels Sandwich panels Sandwich panels Sandwich panels Sandwich panels Sandwich panels Sandwich panels
- Панели од полиуретански сендвич обложен од двете страни со поцинкуван пластифициран лим кој ги исполнуваат НАССР нормативите.
RAL KARTA thumbcrven panel thumb
 

 

 

- Материјали со различни дебелини кои обезбедуваат еднаква изолација.

razlicni materijali panel thumb

 

 

 
- Детален приказ на спојување на панелите
spoj paneli thumb
 
 
- Дебелини и карактеристики на панелите
tabela paneli thumb
 
 

 

Location of GORENJSKO

 

Our address

GORENJSKO DOO
n. Butel, Skopje
Phone/Fax: +389 2 2032 822